Návod na použití CZ

Důležitá bezpečnostní upozornění

Čepele jsou velmi ostré! Používejte s maximální opatrností!

Dříve než začnete V-kráječ používat, přečtěte si prosím pozorně celý návod. Nikdy se nedotýkejte čepele, vždy jen umělé hmoty! V-kráječ se nesmí dostat do rukou dětem. Když s ním pracujete v přítomnosti dětí, zabraňte tomu, aby s ním mohly přijít do kontak- tu nebo aby si s ním hrály. V-kráječ vždy uskladňujte s aktivovanou dětskou pojistkou. Planžety uskladňujte v uskladňovacím držáku, nebo je zajistěte na zadní straně Vkráječe. Dbejte o to, aby byl V- kráječ uskladňován mimo dosah dětí.

Nikdy nedržte ovoce nebo zeleninu rukou,

vždy používejte bezpečnostní držák ovoce!

Bezpečnostní držák ovoce

Lze používat u všech krájecích výrobků od firmy Bör- ner! Bezpečnostní držák ovoce umožňuje bezpečně zpracovávat ovovce a zeleninu až do posledního minimálního zbytku.

Potraviny můžete před zpracováním oloupat. Cibuli, zelí a podobné vložte do držáku na ovoce. Tlačítko držáku se přitom vysune ven. Příliš velké kusy ovoce před vložením do držáku rozkrojte. Jemným tlakem ve směru šipek na držáku pohybujte plynule přes V-nože nahoru a dolů tak dlouho, až je část ovoce, která z držáku vyčnívá ven, zpracována. Teprve pak stlačte tlačítko na vrchu držáku lehce jedním prstem dolů a zpracujte zbývající část ovoce. Pokud zůstane nezpra- cován minimální zbytek ovoce, nikdy jej neodstraňujte prsty, ale vždy vidličkou nebo podobným nástrojem. Nikdy se přitom nedotýkejte čepelí! Pozor! Při ne- správném používání držáku ovoce mohou být V-nože na planžetách poškozeny a ztupeny.

Planžeta na plátky

Planžetu na plátky lze nastavit a používat v pěti výškových polohách. Krouhač je dodáván s planžetou na plátky v pozci 5 („SAFE“), tzn. s aktivovanou dětskou pojistkou. Ukládejte Váš V-kráječ s planžetou vždy s aktivovanou dětskou pojistkou („SAFE“). Dětskou po- jistku uvolníte stlačením červeného tlačítka na kraji rámu ukazováčkem levé ruky nebo palcem (podpěrka na zadní straně V-kráječe). Lehkým tlakem na planžetu ji uvolněte a posuňte dolů. Planžetu lze vyjmout, po- kud se šipka na planžetě a šipka na rámu překrývají. Pozor: Nikdy netlačte na planžetu blízko V-nožů, hrozí nebezpečí pořezání velmi ostrou čepelí!

Vložení planžety na plátky:

Na obou stranách rámu i na vrchní straně planžety jsou malé šipky. Vložte planžetu do rámu tak, aby se šipky na rámu a na planžetě překrývaly. Planžeta na plátky se automaticky nastaví na stupeň 1. Váš V- kráječ je připraven k použití. Chcete-li krájet plátky jiné tloušťky, posuňte planžetu na plátky podle zobrazení o jeden nebo více stupňů dopředu. Posun provede- te zatlačením palce nebo více prsty na zadní stranu planžety. Při správném nastavení každého stupně je slyšet jasné cvaknutí. K aktivaci dětské pojistky posuňte planžetu na plátky úplně dopředu. Nyní jsou V-nože bezpečně chráněny a není možné krájet.

page1image12086032 page1image12085616 page1image12077504 page1image12084368 page1image12086240 page1image12082704 page1image25756096 page1image25773936 page1image12086864 page1image12087072page1image12087488 page1image12087696 page1image12088112 page1image12088320 page1image12088528
Zpět do obchodu